Minecraft Classic Thailand

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 45143|ตอบกลับ: 16

เทคเจอแพค สบายตาๆ [คัดลอกลิงก์]

[ÖÁ×ðºì×ê1¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý10ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê1¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý10Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [δµãÁÁÖÁ×ð×Ï×ê]½ð±Ò²»×ã100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 2

Rank: 2 - Little

HP: 0 / 12

Life values

MP: 4 / 221

Magic value

EXP: 24%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-เริ่มเรียนรู้
 UID:  166   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  1
 โพสต์: 13 (0)
 สตางค์: 40  
 ความดี:  0
 เครดิต: 55
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน20
 ออนไลน์: 12 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-4-8
 เข้าล่าสุด: 2012-7-16
โพสต์เมื่อ 2012-4-11 14:46:07 |ดูโพสต์ทั้งหมด
397_tzfmx.png

912_cusg2.png


วันนี้ก็เอา เทคเจอร์แพค หรือ ทีม สบายตาๆ มาฝากนะฮะ
วิธีลง  
1.นำไฟล์ Zip ที่โหลดมาไปไว้ใน .minecraft/Texturepacks <ไม่ต้องแตกไฟล์>
2.เสร็จละฮะ
Download
คลิก โลด เลย

มี 1 ผู้ให้คะแนนชื่อเสียง ย่อ เหตุผล
PELOTERO_30_kub + 1 &gt;ขัดใจน่าถีบ&lt;.

คะแนนรวม: ชื่อเสียง + 1   ดูบันทึกคะแนน

[ÖÁ×ðºì×ê2¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [ÖÁ×ð»Æ×ê1¼¶]ÍþÍû¡Ý10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1¼¶]¹±Ï׶ȡÝ10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê3¼¶]½ð±Ò¡Ý5000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 8Rank: 8

Rank: 8 - Familiar

HP: 1 / 72

Life values

MP: 161 / 1300

Magic value

EXP: 21%

Experience

 ตำเเหน่ง: ผู้ดูแลพิเศษ
 UID:  9   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  38
 โพสต์: 485 (3)
 สตางค์: 6225  
 ความดี:  21
 เครดิต: 6822
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน150
 ออนไลน์: 623 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-3-18
 เข้าล่าสุด: 2016-10-15
เหรียญ
บรรณาธิการ นักอ่าน ผู้ซื้อสัตย์ ไร้นาม ทีมงาน
โพสต์เมื่อ 2012-4-11 14:46:34 |ดูโพสต์ทั้งหมด
-0- :funk::funk::funk:
มีปัญหาอะไรถามได้! ตอบได้ก็ตอบ ไม่ได้ก็จะหาคำตอบให้!
[ÖÁ×ðºì×ê1¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý10ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê1¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý10Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê1¼¶]½ð±Ò¡Ý100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 2

Rank: 3 - So-so

HP: 0 / 21

Life values

MP: 10 / 393

Magic value

EXP: 18%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-เริ่มเรียนรู้
 UID:  7   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  0
 โพสต์: 30 (0)
 สตางค์: 139  
 ความดี:  0
 เครดิต: 169
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน20
 ออนไลน์: 62 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-3-17
 เข้าล่าสุด: 2012-6-13
โพสต์เมื่อ 2012-4-11 14:48:51 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ทำดีมาก ไอหนู 555
[ÖÁ×ðºì×ê1¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý10ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê1¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý10Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [δµãÁÁÖÁ×ð×Ï×ê]½ð±Ò²»×ã100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 2

Rank: 2 - Little

HP: 0 / 12

Life values

MP: 4 / 221

Magic value

EXP: 24%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-เริ่มเรียนรู้
 UID:  166   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  1
 โพสต์: 13 (0)
 สตางค์: 40  
 ความดี:  0
 เครดิต: 55
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน20
 ออนไลน์: 12 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-4-8
 เข้าล่าสุด: 2012-7-16
โพสต์เมื่อ 2012-4-11 14:49:38 |ดูโพสต์ทั้งหมด
- - กลัวแมว- - :@
[ÖÁ×ðºì×ê1¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý10ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê1¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý10Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [δµãÁÁÖÁ×ð×Ï×ê]½ð±Ò²»×ã100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 2

Rank: 2 - Little

HP: 0 / 12

Life values

MP: 4 / 221

Magic value

EXP: 24%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-เริ่มเรียนรู้
 UID:  166   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  1
 โพสต์: 13 (0)
 สตางค์: 40  
 ความดี:  0
 เครดิต: 55
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน20
 ออนไลน์: 12 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-4-8
 เข้าล่าสุด: 2012-7-16
โพสต์เมื่อ 2012-4-11 14:50:17 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สบายตาปะ 555
[ÖÁ×ðºì×ê1¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý10ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê1¼¶]½ð±Ò¡Ý100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 3Rank: 3

Rank: 4 - Slightly Xiaocheng

HP: 0 / 38

Life values

MP: 30 / 680

Magic value

EXP: 81%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-เต็มตัว
 UID:  165   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  0
 โพสต์: 90 (0)
 สตางค์: 178  
 ความดี:  0
 เครดิต: 269
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน30
 ออนไลน์: 106 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-4-7
 เข้าล่าสุด: 2012-8-3
เหรียญ
ผู้เริ่มต้น สมาชิคเต็มตัว
โพสต์เมื่อ 2012-4-11 23:42:05 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ก็ สบายตาดีนะครับ
[ÖÁ×ðºì×ê2¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [ÖÁ×ð»Æ×ê1¼¶]ÍþÍû¡Ý10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1¼¶]¹±Ï׶ȡÝ10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê3¼¶]½ð±Ò¡Ý5000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 8Rank: 8

Rank: 8 - Familiar

HP: 1 / 72

Life values

MP: 161 / 1300

Magic value

EXP: 21%

Experience

 ตำเเหน่ง: ผู้ดูแลพิเศษ
 UID:  9   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  38
 โพสต์: 485 (3)
 สตางค์: 6225  
 ความดี:  21
 เครดิต: 6822
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน150
 ออนไลน์: 623 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-3-18
 เข้าล่าสุด: 2016-10-15
เหรียญ
บรรณาธิการ นักอ่าน ผู้ซื้อสัตย์ ไร้นาม ทีมงาน
โพสต์เมื่อ 2012-4-16 09:13:24 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สบาย~ สบาย~
มีปัญหาอะไรถามได้! ตอบได้ก็ตอบ ไม่ได้ก็จะหาคำตอบให้!
[ÖÁ×ðºì×ê1¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý10ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê1¼¶]½ð±Ò¡Ý100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 3Rank: 3

Rank: 4 - Slightly Xiaocheng

HP: 0 / 38

Life values

MP: 30 / 681

Magic value

EXP: 81%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-เต็มตัว
 UID:  148   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  0
 โพสต์: 90 (0)
 สตางค์: 268  
 ความดี:  0
 เครดิต: 358
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน30
 ออนไลน์: 127 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-4-5
 เข้าล่าสุด: 2014-11-20
เหรียญ
ผู้เริ่มต้น สมาชิคเต็มตัว
โพสต์เมื่อ 2012-4-16 12:36:15 |ดูโพสต์ทั้งหมด
โว้ววว โกกิ
[ÖÁ×ðºì×ê1¼¶]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý10ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2¼¶]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê1¼¶]½ð±Ò¡Ý100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 3Rank: 3

Rank: 4 - Slightly Xiaocheng

HP: 0 / 35

Life values

MP: 25 / 639

Magic value

EXP: 55%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-เต็มตัว
 UID:  35   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  0
 โพสต์: 77 (0)
 สตางค์: 192  
 ความดี:  0
 เครดิต: 269
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน30
 ออนไลน์: 146 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-3-23
 เข้าล่าสุด: 2012-9-13
เหรียญ
ผู้เริ่มต้น สมาชิคเต็มตัว
โพสต์เมื่อ 2012-4-19 21:12:07 |ดูโพสต์ทั้งหมด
น่ารักมากtexture packอันนี้เนี่ย
= ="
MinePhut
[δµãÁÁÖÁ×ðºì×ê]·¢ÌûÊýÁ¿²»×ã10ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [δµãÁÁÖÁ×ðÀ¶×ê]ÔÚÏßʱ¼ä²»×ã10Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [δµãÁÁÖÁ×ð×Ï×ê]½ð±Ò²»×ã100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [δµãÁÁÖÁ×ðºÚ×ê]Ôª±¦²»×ã8¸ö
 ระดับ: Rank: 1

Rank: 1 - Lushan via Kaya

HP: 0 / 0

Life values

MP: 0 / 1

Magic value

EXP: 0%

Experience

 ตำเเหน่ง: ClassicTH-น้องใหม่
 UID:  1502   [δµãÁÁÆÕºÅÏÔʾ]×êʯ²»×ã3¸ö
 ชื่อเสียง:  0
 โพสต์: 1 (0)
 สตางค์: 3  
 ความดี:  0
 เครดิต: 4
 เพศ: I'm »ðÐÇÈË£¡
 ระดับการอ่าน10
 ออนไลน์: 0 ชั่วโมง
 สมัครเมื่อ: 2012-9-25
 เข้าล่าสุด: 2012-9-25
เหรียญ
ผู้เริ่มต้น
โพสต์เมื่อ 2012-9-25 15:17:21 |ดูโพสต์ทั้งหมด
minecraft รุ่นไรคับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก